חפש:
להציג בחורות
חפש:
להציג בחורות

מעמד חוקי ומשפטי של שירותי ליווי (מאמרים)

כידוע הדיון אודות מעמדה המשפטי של הזנות בכלל ושירותי ליווי בפרט מתקיים כבר כמה עשורים, אם לא מאות שנים.
הדילמה העיקרית היא בין מיסוד העיסוק בשרותי ליווי לבין דרך אכיפה ע"י הפללת הלקוח.

יותר ויותר אנשים ומחוקקים בעשורים האחרונים קוראים למיסוד תופעת הזנות והליווי, ו/או הקלה במגבלות העיסוק בשירותי מין. במטרה לגביל נזקים הנובעים מעיסוק בליווי.
רבים מהתומכים ברעיון המיסוד טוענים כי עצם האיסור לעסוק בשירותי מין הופך אוטומטים את הנערות ליווי לפושעות חמורות וגרוע מכך גורם לזונות ליפול לשולי החברה הישר לחיקו החם של העולם התחתון. מאחר וידוע כי בכל מקום בו מעורב תחום אפור עם הרבה כסף, הפשע המאורגן קופץ על המציאה משתלט על העסק וגורף קופון שמן למימון כל עיסוקיו. כתוצאה נשללת מנערות ליווי הזכות הבסיסית להגנה לה זכאי כל אזרח מדינה.
יקטין באופן משמעותי את תופעת הסחר בנשים ועבדות.
תענה נוספת היא שכידוע עצם איסור העיסוק בזנות אינו מונע או מצמצם את התופעה.

סיבה נוספת היא שעל ידי מיסוד שירותי הליווי בחוק, היא שבדרך זו יחויבו כל העוסקות בזנות לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות אשר ירשמו בפנקס יעודי, אותו יחויבו להציג בפני השוטר או כל איש חוק, אשר ידרוש את הצגתן ע"מ לקבל היתר חוקי. ממש תעודת אישור עיסוק בתחום "שירותי ליווי".
עובדה זו גם תאפשר לנערות ליווי נגישות לשירותים סוציאליים כמו כל אזרח מן השורה.
תשלום מיסים, מס הכנסה ומע"מ על פי חוק - יזרים לא מעט תקציב אשר יופנה לחינוך, במיוחד בשכבות החלשות, כי גם מובן מאליו שנערה עם חינוך טוב הסיכוי שלה להדרדר לשירותי מין נמוכה הרבה יותר.
יתרון נוסף בחוקיות שירותי הליווי. הוא כי ניתן יהיה להגביל את האזור בו מותר חוקית לעסוק במתן שירותי מין רק לאזורים ספציפיים, כמו למשל רחוב הארות האדומים בהולד.
בפוסטים הבאים אביא סקירה של מצב חוקי ומשפטי של שירותי ליווי, במדינות העולם. יהיה מעניין, אז הרשמו ע"מ לקבל עידכונים למייל.

תגובות

שם
תגובה
שלח